Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Kongres Apostołów Fatimy

20 maja 2017 roku, w 100-lecie Objawień Fatimskich, Apostołowie Fatimy z różnych stron Polski przybyli do krakowskiego Centrum Kongresowego ICE, by uczestniczyć w pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Przedstawiciele Instytutu i Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi zaproponowali Apostołom bogatą refleksję nad sensem Orędzia Fatimskiego oraz nad sposobami jego propagowania.
Kongres zainaugurowała Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która odbyła się w krakowskim kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Uczestnicy kongresu usłyszeli i obejrzeli filmowy zapis skierowanych do nich przesłań: kardynała Raymonda Leo Burke’a oraz Antonia Borellego, autora szeroko propagowanej przez Instytut i Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi książki, pt. Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?.

– Gorąco zachęcam was, abyście trwali w Apostolacie. Orędzie Fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – powiedział między innymi ksiądz kardynał.Z kolei Antonio Borelli zaznaczył, że istotą Orędzia z Cova da Iria jest przestroga przed karą Bożą za nieprawość ludzi oraz wezwanie nas do nawrócenia. – Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji – apelował katolicki myśliciel i pisarz.W czasie kongresu Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu i Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi, wygłosił wykład o potrzebie narodowej pokuty. Zwrócił uwagę, iż jest ona koniecznością, gdyż grzech ma wymiar nie tylko osobisty, ale i społeczny. Prelegent przytoczył historię proroka Jonasza i jego, skierowanego do mieszkańców Niniwy, wezwania do nawrócenia.

Prezes Olejniczak zaakcentował prawdziwe znaczenie miłosierdzia, które dzisiaj – także w interpretacji ludzi Kościoła – coraz częściej mylnie utożsamiane jest z pobłażliwością dla zła, co prowadzi do zuchwałych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu.

Tymczasem w istocie ludzie mają do wyboru nawrócenie i pokutę albo karzącą rękę Bożej sprawiedliwości. –  Matka Boża powstrzymuje karę, jednak miłosierdzie jest warunkowe – podkreślił prezes Olejniczak.Sławomir Olejniczak podkreślił, że dzięki zaangażowaniu modlitewnemu i wsparciu materialnemu Apostołów Fatimy możliwe były takie dzieła, jak upowszechnianie w ogromnych nakładach treści i pogłębionej interpretacji Orędzia Fatimskiego, a także m.in. Cudownego Medalika, czy też kampanie modlitewne i społeczne.

Bogusław Bajor, redaktor naczelny „Przymierza z Maryją”, zwrócił uwagę na konieczność oddawania głębokiej czci Matce Bożej. Jest to przecież Matka Zbawiciela, która towarzyszyła Mu od momentu narodzin aż do Jego męczeńskiej śmierci. Maryja jest Orędowniczką i Pośredniczką wszelkich łask. – Jeśli chcemy dotrzeć do Syna, musimy naśladować Maryję – mówił redaktor Bajor, powołując się na świętego Bonawenturę.Z kolei Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, przypomniał obietnicę „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”, którą Matka Boża skierowała do fatimskich dzieci. W czasie swojego wystąpienia redaktor Skiba mówił też o licznych dokonaniach brazylijskiego myśliciela katolickiego Plinia Correa de Oliveiry czy o konieczności nawrócenia się i ciągłej walce dobra ze złem.– Pozostaje nam zwrócić się do Matki Bożej: „Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą (…) Przybądź nam, litościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy” – podsumował swoje wystąpienie.Po przemówieniach przyszedł czas na występ utytułowanego Krakowskiego Chóru Męskiego, który powstał przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 2009 roku. Zwieńczeniem pierwszego Kongresu Apostołów Fatimy była wspólna modlitwa różańcowa.Jak zwracali uwagę Apostołowie, kongres był dla nich wielkim duchowym przeżyciem, które pozwoliło im lepiej zrozumieć Orędzie Fatimskie, a co za tym idzie, ubogaciło ich życie religijne.

 

Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej niemal 60 000 osób duchowej rodziny Apostołów Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących... >> pokaż więcej

Nasze media: