Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Pielgrzymki Apostołów

Uczestnictwo w Apostolacie Fatimy to także szansa na odbycie wyjątkowej pielgrzymki do Fatimy lub polskich sanktuariów. Dotychczas pielgrzymowało z nami już ponad 800 osób. Poniżej prezentujemy relacje z dotychczasowych pielgrzymek.
Październik 2019

Wizyta u Fatimskiej Pani niewątpliwie dla każdego katolika jest wielkim wydarzeniem duchowym. Wydarzeniem – z różnych przyczyn – trudno osiągalnym. Tym bardziej już sama informacja o znalezieniu się w gronie osób, które zostały wylosowane przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi do udziału w pielgrzymce po portugalskiej ziemi, była wielkim przeżyciem. A uczta duchowa dopiero miała się zacząć!

Maj 2019

W drugim tygodniu maja odbyła się kolejna pielgrzymka Apostołów Fatimy do portugalskiego sanktuarium, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Dla 34 wylosowanych osób był to wyjątkowy czas, spędzony przed obliczem Najświętszej Maryi Panny.
Do Portugalii przylecieliśmy późnym wieczorem 8 maja. Część osób była pierwszy raz za granicą i pierwszy raz leciała samolotem. „To dla mnie podróż życia”. „Nie wierzyłam, że kiedykolwiek uda mi się tutaj dotrzeć”. „Całe życie o tym marzyłem i wreszcie się udało”. Te i inne podobne opinie padały z ust pielgrzymów. 

Październik 2018

Istnieją na świecie miejsca, gdzie Bożą obecność czuje się wyjątkowo mocno, których niezwykły charakter można wyjaśnić niedowiarkom bez słów. Jednym z nich jest Fatima, do której w drugiej połowie października udała się prawie 40-osobowa pielgrzymka Apostolatu Fatimy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.

Maj 2018

Słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy i miejsca, w których na każdym kroku można odczuć obecność Matki Bożej – tak wyglądała kolejna pielgrzymka Apostołów Fatimy, która odbyła się w dniach 5-8 maja.

Po dotarciu do Fatimy, jeszcze przed kolacją, pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie odprawianym przez księdza Przemysława Drąga. Ważnym punktem tego dnia był też wieczorny Różaniec i procesja ze świecami. Wszystko odbywało się na placu przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy udziale tysięcy wiernych z całego świata.


Październik 2017

26. pielgrzymka Apostołów Fatimy miała szczególny charakter. Grupa osób z całej Polski udała się do Portugalii na kilka dni przed oficjalnymi uroczystościami zakończenia jubileuszu obchodów 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie.

Wszystko zaczęło się 7 października. Po długiej podróży pielgrzymi wzięli udział we Mszy Świętej odprawianej przez ks. Adama Kurdasa. Następnie mieli okazję udać się do Kaplicy Objawień i wziąć udział w modlitwie różańcowej wraz z uroczystą procesją ze świecami. Odbywała się ona z okazji odpustu Matki Bożej Różańcowej.


Maj 2017

W maju 2017 roku obchodziliśmy 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tego względu w kraju trojga pastuszków nie mogło zabraknąć licznej delegacji Apostołów Fatimy. W dniach 29 maja-1 czerwca do Fatimy wyruszyło z nami 40 osób.

W czasie pielgrzymki Apostołowie mogli uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej. Każdy wieczór wieńczyła wspólna modlitwa różańcowa z tysiącami wiernych z całego świata. Niezwykle wzruszającym momentem było odśpiewanie pieśni „Ave Maria” w czasie procesji ze świecami. Warto zaznaczyć, że część uczestników pielgrzymki zdecydowała się na prywatne odmówienie Różańca, pokonując na kolanach całą długość kościelnego placu.

Październik 2016

W dniach 7-10 października odbyła się kolejna już pielgrzymka Apostołów Fatimy. Dla niektórych uczestników podróży był to pierwszy w życiu lot samolotem. Na ich twarzach można było dostrzec ogromną radość i ekscytację z powodu rychłego spotkania z Fatimską Panią.  

Pielgrzymi dotarli do Fatimy z przesiadką. Najpierw musieli pokonać trasę Kraków – Monachium, by następnie z Bawarii udać się do Lizbony. Liczne rozmowy i zawiązywanie nowych znajomości sprawiły, że podróż do Portugalii minęła niezwykle szybko.


Maj 2016

W dniach 7-11 maja 38 Apostołów Fatimy wyruszyło w tradycyjną pielgrzymkę do kraju trojga pastuszków. Uczestnicy z całej Polski pokonali tysiące kilometrów, aby znaleźć się w tym niezwykłym i świętym miejscu.

Mimo iż Portugalia to kraj, który kojarzy nam się przede wszystkim z piękną pogodą, tym razem Fatima przywitała pielgrzymów deszczem. Choć pogoda dawała się we znaki, nic nie powstrzymało Apostołów przed poznaniem tego świętego miejsca. Jeszcze pierwszego dnia zwiedzili Kościół Trójcy Przenajświętszej, bazylikę Matki Boskiej Różańcowej czy Kaplicę Objawień, wybudowaną w miejscu,gdzie Maryja spotkała się z pastuszkami.


Październik 2015

W dniach 21-24 października 37-osobowa grupa Apostołów Fatimy udała się w niezapominaną pielgrzymkę do portugalskiej Fatimy, gdzie mogła na własne oczy zobaczyć kraj trojga pastuszków. Nie zabrakło pięknych nabożeństw i chwil na poznanie miejsc związanych z życiem Franciszka, Hiacynty i Łucji.

W czasie zaledwie kilkudniowego pobytu Apostołowie gościli w miejscu objawień Matki Bożej, w klasztorze Matki Bożej Zwycięskiej w Batalha, urokliwiej miejscowości Nazaré czy w klasztorze cystersów w Alcobaça.Maj 2015

W maju tego roku do portugalskiej Fatimy dotarła kolejna, tym razem już dwudziesta pierwsza pielgrzymka członków Apostolatu Fatimy.

Z niczym nie da się porównać wzruszenia, które towarzyszyło pielgrzymom, kiedy pierwszy raz stanęli przed figurą Matki Bożej w Kaplicy Objawień – miejscu, w którym przekazała Ona trójce portugalskich pastuszków Swe orędzie wzywające ludzkość do nawrócenia i pokuty. A przecież podczas pobytu w Fatimie wielokrotnie jeszcze mieli okazję się tam modlić, zarówno indywidualnie, jak i w czasie Mszy Świętych odprawianych za wszystkich Apostołów Fatimy. Wielkim przeżyciem był też dla pielgrzymów codzienny wieczorny Różaniec i następująca po nim procesja ze świecami, podczas której mrok placu przed fatimską bazyliką rozpraszało morze delikatnie migoczących świateł. Czasem żarliwej modlitwy i głębokiej zadumy stały się też takie chwile, jak nawiedzenie grobów fatimskich wizjonerów, Droga Krzyżowa, w trakcie której polska grupa dotarła do miejsca objawień Anioła, a także odwiedziny w Aljustrel – rodzinnej wiosce Łucji oraz błogosławionych Hiacynty i Franciszka.

Październik 2014

Miejsce, w którym Ona się objawiła. Górka, na którą zstąpił zapowiadający Ją Anioł. Droga, którą podążali kilkuletni pastuszkowie, by Ją spotkać. Wreszcie świątynia, w której leżą wyniesieni na ołtarze niepiśmienni, prości depozytariusze Jej tajemnicy. Tam byliśmy. Tam pielgrzymowaliśmy. My – Apostołowie Fatimy.

Maj 2014

Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest Matce Bożej. Kiedy wszystko w przyrodzie tak pięknie kwitnie, nasze myśli, modlitwy i pieśni w szczególny sposób wznoszą się ku Maryi. Tak było i z Apostołami Fatimy, których pielgrzymka już po raz dziewiętnasty wyruszyła do fatimskiego sanktuarium.

Październik 2013

Od 16 do 19 października pielgrzymi z działającego przy Instytucie Ks. Piotra Skargi Apostolatu Fatimy pielgrzymowali do Fatimy, do najsłynniejszego miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny.

Najważniejszym, stałym punktem pątniczego szlaku była codzienna Msza Święta, celebrowana przez ks. Zbigniewa Staniosa. Podczas Eucharystii uczestnicy modlili się w intencjach osób związanych z Apostolatem Fatimy. 

Maj 2013

W dniach 23–26 maja Apostołowie Fatimy po raz kolejny udali się do sanktuarium Tej, którą otaczają szczególną czcią. Pielgrzymkę – jak zwykle – zorganizował Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Jak to jest mieć pod stopami ziemię, na której objawiła się Maryja? Jak to jest móc dotknąć drzewa, które „widziało” ukochaną Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa? Z tymi pytaniami i bagażem spraw, które chcieliśmy powierzyć Fatimskiej Pani, wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak.

Październik 2012

Kolejna grupa Apostołów Fatimy stanęła na portugalskiej ziemi. 28 uczestników XVI pielgrzymki organizowanej przez Instytut im. Ks. Piotra Skargi odwiedziło miejsca cudownych objawień w Fatimie.
Przypomnijmy: w maju i październiku każdego roku z Krakowa wylatuje do Portugalii grupa Apostołów Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi oraz kapłanem, który sprawuje nad nimi duchową opiekę. Dotychczas miejsca objawień Maryi odwiedziło z Instytutem już ponad 300 osób.


Maj 2012

Kiedy, jak nie w maju nasze myśli w szczególny sposób wznoszą się ku Maryi? Jeszcze mocniej tę duchową jedność z Matką Bożą mogli odczuć Apostołowie Fatimy, którzy właśnie w tym pięknym miesiącu udali się wraz z osobami towarzyszącymi na niezapomnianą pielgrzymkę do Fatimy, która została zorganizowana już po raz piętnasty!
Liczba najbardziej gorliwych przyjaciół i współpracowników Instytutu im. Księdza Piotra Skargi, którzy w towarzystwie swych bliskich odwiedzili miejsca objawień Maryi w Portugalii, zbliża się już do 300. Corocznie, w maju i w październiku – pięknych miesiącach maryjnych, z Krakowa wylatuje nieco przestraszona (w większości jest to dla nich pierwszy lot samolotem), ale szczęśliwa grupa tych, którzy szczególnie ukochali Matkę Bożą.


Październik 2011

Kolejna grupa Apostołów Fatimy wraz z bliskimi pokłoniła się Matce Bożej. Były chwile zadumy, wzruszeń, dni przepełnione modlitwą, śpiewem i Różańcem, które nigdzie indziej nie płyną tak, jak tutaj… Oto relacja z XIV pielgrzymki do Fatimy, która odbyła się w dniach 16-19 października 2011 roku.
Każdy Apostoł zabrał ze sobą osobę towarzyszącą – małżonkę, dziecko, innego członka rodziny lub opiekuna. – To wielkie szczęście dla nas – te słowa było słychać niemal z każdych ust. – Tyle lat czekaliśmy i wreszcie się spełniło!

Maj 2011

W dniach 18-22 maja 30-osobowa grupa członków Apostolatu Fatimy i osób towarzyszących wzięła udział w trzynastej już pielgrzymce do Fatimy.
Po przybyciu do sanktuarium towarzyszący pielgrzymom franciszkanin, o. Ruben odprawił Mszę św., a późnym wieczorem wszyscy wzięli udział w procesji różańcowej z figurą Matki Bożej. Eucharystia i procesja światła były stałymi punktami pobytu w Fatimie.
Nazajutrz pielgrzymi zwiedzili ważne miejsca w historii Kościoła portugalskiego: klasztor Santa Maria da Vitória w Batalhii, opactwo pocysterskie w Alcobaça oraz leżące nad brzegiem Atlantyku Nazaré. 


Październik 2010

Twoje światło w Fatimie - Pielgrzymka Apostołów Fatimy

Od ponad sześciu lat dwa razy w roku do Portugalii zmierzają pielgrzymki Apostolatu Fatimy. W dniach 17-20 października kolejna, licząca 30 osób grupa nawiedziła miejsce, w którym w 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom i ogłosiła swoje orędzie.
Pielgrzymi modlili się między innymi w Kaplicy Objawień i w fatimskiej bazylice – u grobów bł. Hiacynty i bł. Franciszka oraz siostry Łucji. Codziennie rano uczestniczyli we Mszy św., a wieczorami w modlitwie różańcowej i procesji ze świecami.


Maj 2010

W dniach 7-10 maja br. grupa członków Apostolatu Fatimy oraz czytelników i propagatorów „Przymierza z Maryją” z osobami towarzyszącymi i przedstawicielami Instytutu (razem 34 osoby) wzięła udział w jedenastej już pielgrzymce do Fatimy.
Jeszcze w Krakowie pielgrzymi obejrzeli film opowiadający historię pastuszków z Aljustrel. Po przylocie do Lizbony zobaczyli najpiękniejsze zakątki stolicy Portugalii, po czym udali się do Fatimy. Na miejscu modlili się w sanktuarium oraz brali udział w wieczornych procesjach różańcowych z figurą Matki Bożej. W drodze do Aljustrel, gdzie znajdują się domy rodzinne pastuszków, pielgrzymi odprawili Drogę Krzyżową.


Październik 2009

Kolejna grupa Apostolatu Fatimy pod opieką kapłana i pracowników naszego Instytutu w dniach 4-7 października 2009 r. odwiedziła Fatimę. Pielgrzymi mieli możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej oraz wieczornym nabożeństwie różańcowym, odprawili też Drogę Krzyżową w pobliżu miejsca objawień i rodzinnych domów bł. Hiacynty, Łucji i bł. Franciszka. Na trasie pielgrzymki znalazły się też piękne klasztory w Batalha i Alcobaça oraz malownicze miasteczko Nazaré nad Atlantykiem.

Maj 2009

Od pięciu lat regularnie dwa razy w roku do Portugalii zmierzają pielgrzymki Apostolatu Fatimy. W maju kolejna, licząca ponad 40 osób grupa nawiedziła fatimskie sanktuarium. Uczestnicy pielgrzymki modlili się między innymi w Kaplicy Objawień i w fatimskiej bazylice – u grobów bł. Hiacynty i bł. Franciszka oraz siostry Łucji. Codziennie rano uczestniczyli we Mszy św., a wieczorami w wielojęzycznej modlitwie różańcowej i procesji ze świecami. Na drodze prowadzącej do Aljustrel – rodzinnej wioski fatimskich pastuszków, którym objawiła się Matka Boża – znany Czytelnikom „Przymierza z Maryją” ks. Adam Martyna poprowadził Drogę Krzyżową. 

Październik 2008

W dniach 1-4 października br. wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi oraz przewodnik i pracownicy Instytutu im. Ks. Piotra Skargi wzięli udział w kolejnej, ósmej już pielgrzymce do miejsca objawień Matki Bożej w Fatimie. Najliczniejsza jak dotąd, bo licząca trzydzieści cztery osoby, grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej procesji różańcowej z figurą Fatimskiej Pani. Pielgrzymi odwiedzili też dom rodzinny siostry Łucji de Jesus Dos Santos – najstarszej z trojga pastuszków, którym w 1917 r. w Fatimie ukazała się Maryja. W sali kinowej przy sanktuarium obejrzeli oparty na dokumentach film ukazujący historię objawień.

Maj 2008

W dniach 7-10 maja br. wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi oraz pracownicy Instytutu Ks. Piotra Skargi wzięli udział w kolejnej, siódmej już pielgrzymce do miejsca objawień Matki Bożej w Fatimie. Liczna – dwudziestoośmioosobowa – grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej procesji różańcowej z figurą Fatimskiej Pani. Pielgrzymi odwiedzili też domy pastuszków, którym w 1917 roku objawiła się Maryja – bł. Hiacynty, bł. Franciszka oraz zmarłej w 2005 roku siostry Łucji de Jesus Dos Santos. 

Październik 2007

W dniach 6-9 października br. kolejni wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wzięli udział w kolejnej pielgrzymce do Fatimy w Portugalii. Liczna – dwudziestoośmioosobowa – grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej procesji różańcowej z figurą Fatimskiej Pani.

Pielgrzymi odwiedzili też domy pastuszków, którym w 1917 roku objawiła się Maryja – bł. Hiacynty, bł. Franciszka oraz zmarłej w 2005 roku siostry Łucji de Jesus Dos Santos. 


Maj 2007

W dniach 26-29 maja br. wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi i pracownicy Instytutu im. Ks. Piotra Skargi wzięli udział w pielgrzymce do Fatimy w Portugalii. Liczna - dwudziestoczteroosobowa - grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej Procesji Różańcowej z cudowną figurą Fatimskiej Pani.
Pielgrzymi odwiedzili też domy pastuszków, którym w 1917 roku objawiła się Maryja - bł. Hiacynty, bł. Franciszka oraz zmarłej w 2005 roku siostry Łucji de Jesus Dos Santos.


Październik 2006

W dniach 13-15 października 2006 roku kolejna grupa Apostołów Fatimy nawiedziła z pielgrzymką portugalskie sanktuarium. Wspaniałym i głębokim przeżyciem religijnym była wizyta w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny w roku 1917, modlitwa na różańcu i procesja z płonącymi świecami w ręku za statuą Fatimskiej Pani. Apostołowie Fatimy odwiedzili też Aljustrel - rodzinną wioskę błogosławionych: Franciszka i Hiacynty oraz siostry Łucji. Mieli również okazję zobaczyć położone w pobliżu Fatimy miejsca ważne dla kultury i historii Portugalii.

Maj 2006

W dniach 26-28 maja br. kolejna grupa Apostołów Fatimy miała okazję nawiedzić portugalskie sanktuarium. Wspaniałe były chwile przeżyte w samej Fatimie, gdzie każdego dnia przybywają tłumy pielgrzymów z całego świata, aby właśnie tam - przy kapliczce zbudowanej w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny w roku 1917 - modlić się na różańcu i przejść z płonącą świecą w ręku w codziennej procesji za statuą Naszej Pani. Polscy pielgrzymi odwiedzili też Aljustrel - rodzinną wioskę błogosławionych: Franciszka i Hiacynty oraz siostry Łucji.

Październik 2005

W dniach 21-23 października br. wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi i pracownicy Instytutu im. Ks. Piotra Skargi wzięli udział w pielgrzymce do Fatimy w Portugalii. To już druga pielgrzymka Apostołów Fatimy do miejsca objawień Matki Bożej.
Dwunastoosobowa grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej Procesji Różańcowej z figurą Fatimskiej Pani. Pielgrzymi odwiedzili też domy pastuszków, którym w 1917 roku objawiła się Maryja – bł. Hiacynty i bł. Franciszka oraz zmarłej w lutym tego roku s. Łucji. 


Maj 2005

W dniach 19-22 maja 2005 wylosowani członkowie Apostolatu Fatimy wraz z osobami towarzyszącymi i 3 pracowników Instytutu im. Ks. Piotra Skargi wzięło udział w pielgrzymce do Fatimy w Portugalii. Jedenastoosobowa grupa nawiedziła miejsca objawień, sanktuarium fatimskie, a także wzięła udział w uroczystej Procesji Różańcowej z cudowną figurą Fatimskiej Pani

Wszystkie
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej niemal 60 000 osób duchowej rodziny Apostołów Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących... >> pokaż więcej

Nasze media: