Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
Apostolat Fatimy to szczególna forma zaangażowania Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie Orędzia Matki Bożej Fatimskiej poprzez wsparcie modlitewne i finansowe.
Apostolat istnieje od 2003 roku, a liczba członków przekroczyła już ponad 61 tysięcy osób! Uczestnictwo w Apostolacie to odpowiedź na wezwanie Maryi, która zachęciła nas do ofiarowania się za grzeszników, zapewniając przy tym: W końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje! Apostołowie Fatimy poprzez swą działalność, wypełniają przykazanie Pana Jezusa, obowiązujące wszystkich katolików:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).
Zostań Apostołem Fatimy

Apostolat Fatimy to liczne przywileje.
Przeczytaj uważnie i dowiedz się, co zyskasz:

Msze Święte w Twojej intencji

Trapią Cię jakieś problemy? Potrzebujesz pomocy w codziennym wzrastaniu ku świętości? Będąc członkiem Apostolatu Fatimy, otrzymasz wielkie duchowe wsparcie: 13. dnia każdego miesiąca zostanie odprawiona Msza Święta w intencjach Twoich oraz wszystkich Apostołów Fatimy.

Modlitwa sióstr zakonnych

Dodatkowo zaprzyjaźnione z nami siostry klauzurowe będą wspierały Ciebie i pozostałych Apostołów Fatimy swoją codzienną modlitwą. Modlitwa wznoszona przez zakonnice klauzurowe ma w oczach Boga szczególną wartość. To wielki dar!

Prenumerata „Przymierza z Maryją”

Co dwa miesiące otrzymasz bezpłatnie pismo „Przymierze z Maryją”, które ukazuje się już od 2001 roku i dociera do ponad 350 000 rodzin. Nasz dwumiesięcznik jest adresowany do wszystkich, którzy oczekują jasnej, tradycyjnej nauki i czystej katolickiej duchowości.

Zobacz film
i poznaj duchową rodzinę Apostołów Fatimy

Film

Im dłużej z nami jesteś, tym więcej zyskujesz!

Pakiet
Kliknij tutaj, aby otrzymać dostęp
do wszystkich prezentów i korzyści

Wyrusz z nami na niezapomnianą pielgrzymkę
do Fatimskiej Pani.

Już po roku uczestnictwa w Apostolacie Fatimy będziesz brać udział w losowaniach kilkudniowej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Szansę na wyjazd otrzymasz dwa razy w każdym roku – w maju i październiku – gdy grupa kilkudziesięciu Apostołów Fatimy wyjeżdża razem z kapłanem do Portugalii, by poznać miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny i uczestniczyć w pięknych nabożeństwach. Dotychczas pielgrzymowało z nami już ponad 800 osób.
Kliknij tutaj
i skorzystaj z przywilejów
Apostoła Fatimy

Kongres Apostołów Fatimy

W 2017 roku Apostołowie Fatimy z różnych stron Polski przybyli do krakowskiego Centrum Kongresowego ICE, by uczestniczyć w pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Przedstawiciele Instytutu Ks. Piotra Skargi zaproponowali Apostołom bogatą refleksję nad sensem Orędzia Fatimskiego oraz nad sposobami jego propagowania. Jak zwracali uwagę Apostołowie, Kongres był dla nich wielkim duchowym przeżyciem, które pozwoliło im lepiej zrozumieć Orędzie Fatimskie, a co za tym idzie, ubogaciło ich życie religijne.
Tak, chcę
rozpowszechniać Orędzie Fatimskie
i dołączyć do Apostolatu Fatimy

Dlaczego dołączyliśmy do Apostolatu?

Dariusz Kołowacik,
w Apostolacie od 2012 r.

Przynależność do Apostolatu jest dla mnie czymś ważnym. Uważam, że każdy katolik – nie tylko Polak - powinien coś robić na rzecz propagowania Orędzia Fatimskiego, zwłaszcza w sytuacji, którą zauważamy obecnie. Apostolat pomaga mi w pogłębianiu życia duchowego poprzez modlitwę i lekturę duchową. Otwarcie mówię o swojej wierze. Daję jej świadectwo wszędzie, gdzie jestem. Staram się wyjaśniać wiele kwestii dotyczących Kościoła, dogmatów i Orędzia Fatimskiego w trakcie rozmów w rodzinie czy wśród znajomych. Walczę z przekłamaniami, schematami myślowymi.
więcej >>
Marianna Jackowska,
w Apostolacie od 2003 r.

Staram się żyć zawsze z Matką Najświętszą, we wszystkich trudnych sprawach zwracam się właśnie do Niej. To jest dla mnie ratunek w złych chwilach, a za dobre – dziękuję.
Małgorzata Zdon-Korzeniowska,
w Apostolacie od 2013 r.

Codziennie odmawiam Różaniec – zwłaszcza w intencji moich dzieci. W miarę swoich możliwości wspieram Instytut swoją modlitwą i comiesięczną ofiarą. Wiem, że dzięki temu pomagam innym, że w jakimś stopniu przyczyniam się do realizacji jego działań w świecie. Mam poczucie przynależności do większego dzieła. Dzięki Apostolatowi pogłębiłam swoją wiedzę religijną, regularnie dostaję bowiem czasopisma „Przymierze z Maryją” i „Polonia Christiana”. Apostolat jest dla mnie również wspólnotą modlitwy, której czuję się częścią.
więcej >>
Maksymilian Rachubiński,
w Apostolacie od 2012 r.

Jak do Was trafiłem? Jak to w życiu bywa – przez przypadek, choć dziś myślę, że to przypadkowe wcale nie było. W osiedlowym sklepiku trafiłem na broszurkę z ulotką zachęcającą do uczestnictwa w Apostolacie Fatimy. I tak znalazłem się w gronie osób zaangażowanych w to dzieło. Od tego czasu minęło już prawie siedem lat. Cieszy mnie to, że mogę wspierać Instytut w dziele propagowania Orędzia Matki Bożej Fatimskiej, bo jest mi Ona bardzo bliska.
więcej >>
Poznaj pozostałe świadectwa Apostołów Fatimy, którzy propagują z nami Orędzie Fatimskie.
Dzięki Apostołom Fatimy przeprowadziliśmy wiele wspaniałych akcji. Na przestrzeni lat udało nam się rozprowadzić wśród polskich rodzin m.in.:
  • 8 871 000 kalendarzy „365 dni z Maryją”,
  • 2 926 400 różańców,
  • 1 051 000 Cudownych Medalików,
  • Ponad milion breloków z napisem Nie wstydzę się Jezusa,
  • 974 200 obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej,
  • 966 000 książek Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?
  • 753 000 tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chcesz rozpowszechniać z nami Orędzie Fatimskie?

Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej ponad 61 000 osób wspólnoty Apostolatu Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:
Dzień pobrania datku:

„Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych”.

Nasze media: