Duchowa Rodzina Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
Zostań Apostołem Fatimy
Apostołowie Fatimy swymi modlitwami i pomocą finansową pomagają szerzyć Orędzie Fatimskie w Polsce i budzić sumienia naszych rodaków. W podzięce za ich zaangażowanie, cieszą się wieloma przywilejami. Obejrzyj film i dowiedz się dlaczego warto dołączyć do Apostolatu Fatimy.

Apostolat Fatimy to szczególna forma zaangażowania Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie Orędzia Matki Bożej Fatimskiej poprzez wsparcie modlitewne i finansowe.

Apostolat istnieje od 2003 roku, a liczba członków przekroczyła już ponad 56 tysięcy osób! Uczestnictwo w Apostolacie to odpowiedź na wezwanie Maryi, która zachęciła nas do ofiarowania się za grzeszników, zapewniając przy tym: W końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje! Apostołowie Fatimy poprzez swą działalność, wypełniają przykazanie Pana Jezusa, obowiązujące wszystkich katolików:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).
Zostań Apostołem Fatimy

Jako Apostoł Fatimy będziesz wspierać nasze Stowarzyszenie:

  • Modlitwą — codziennie odmawiaj dowolną modlitwę, w zależności od możliwości i czasu: może to być Różaniec lub jedno Zdrowaś Maryjo… w intencji Kościoła, wszystkich Apostołów oraz kampanii organizowanych przez Stowarzyszenie;

  • Regularnymi ofiarami — według uznania wybierz kwotę comiesięcznego wsparcia.

Apostolat Fatimy to liczne przywileje.
Przeczytaj uważnie i dowiedz się, co zyskasz:

Msze Święte w Twojej intencji

Trapią Cię jakieś problemy? Potrzebujesz pomocy w codziennym wzrastaniu ku świętości? Będąc członkiem Apostolatu Fatimy, otrzymasz wielkie duchowe wsparcie: 13. dnia każdego miesiąca zostanie odprawiona Msza Święta w intencjach Twoich oraz wszystkich Apostołów Fatimy.

Modlitwa sióstr zakonnych

Dodatkowo zaprzyjaźnione z nami siostry klauzurowe będą wspierały Ciebie i pozostałych Apostołów Fatimy swoją codzienną modlitwą. Modlitwa wznoszona przez zakonnice klauzurowe ma w oczach Boga szczególną wartość. To wielki dar!

Prenumerata „Przymierza z Maryją”

Co dwa miesiące otrzymasz bezpłatnie pismo „Przymierze z Maryją”, które ukazuje się już od 2001 roku i dociera do ponad 350 000 rodzin. Nasz dwumiesięcznik jest adresowany do wszystkich, którzy oczekują jasnej, tradycyjnej nauki i czystej katolickiej duchowości.

Im dłużej z nami jesteś, tym więcej zyskujesz!

Pakiet
Kliknij tutaj, aby otrzymać dostęp
do wszystkich prezentów i korzyści

Wyrusz z nami na niezapomnianą pielgrzymkę
do Fatimskiej Pani.

Już po roku uczestnictwa w Apostolacie Fatimy będziesz brać udział w losowaniach kilkudniowej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Szansę na wyjazd otrzymasz dwa razy w każdym roku – w maju i październiku – gdy grupa kilkudziesięciu Apostołów Fatimy wyjeżdża razem z kapłanem do Portugalii, by poznać miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny i uczestniczyć w pięknych nabożeństwach. Dotychczas pielgrzymowało z nami już ponad 800 osób.
Kliknij tutaj
i skorzystaj z przywilejów
Apostoła Fatimy
Chcesz dowiedzieć się więcej o Apostolacie Fatimy?
Zadzwoń pod numer:
12 423-44-23

Kongres Apostołów Fatimy

W 2017 roku Apostołowie Fatimy z różnych stron Polski przybyli do krakowskiego Centrum Kongresowego ICE, by uczestniczyć w pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Inicjatorzy wydarzenia zaproponowali Apostołom bogatą refleksję nad sensem Orędzia Fatimskiego oraz nad sposobami jego propagowania. Jak zwracali uwagę Apostołowie, Kongres był dla nich wielkim duchowym przeżyciem, które pozwoliło im lepiej zrozumieć Orędzie Fatimskie, a co za tym idzie, ubogaciło ich życie religijne.
Tak, chcę
rozpowszechniać Orędzie Fatimskie
i dołączyć do Apostolatu Fatimy

Dlaczego dołączyliśmy do Apostolatu?

Dariusz Kołowacik,
w Apostolacie od 2012 r.

Przynależność do Apostolatu jest dla mnie czymś ważnym. Uważam, że każdy katolik – nie tylko Polak - powinien coś robić na rzecz propagowania Orędzia Fatimskiego, zwłaszcza w sytuacji, którą zauważamy obecnie. Apostolat pomaga mi w pogłębianiu życia duchowego poprzez modlitwę i lekturę duchową. Otwarcie mówię o swojej wierze. Daję jej świadectwo wszędzie, gdzie jestem. Staram się wyjaśniać wiele kwestii dotyczących Kościoła, dogmatów i Orędzia Fatimskiego w trakcie rozmów w rodzinie czy wśród znajomych. Walczę z przekłamaniami, schematami myślowymi.
więcej >>
Marianna Jackowska,
w Apostolacie od 2003 r.

Staram się żyć zawsze z Matką Najświętszą, we wszystkich trudnych sprawach zwracam się właśnie do Niej. To jest da mnie ratunek w złych chwilach, a za dobre – dziękuję.
Marianna Nowak,
w Apostolacie od 2003 r.

Zauważyłam, że przez te 15 lat prężnie działacie. Słyszałam ostatnio o otwarciu Centrum zkoleniowego w Zawoi. Treści, które u Was czytam, uważam za bardzo korzystne dla ludzi młodych. Co roku otrzymuję kalendarz z Maryją, zawsze zamawim więcej, aby jeszcze podarować siostrze. Często w kościele rozmawiam ze znajomymi i polecam im Apostolat.
więcej >>
Maksymilian Rachubiński,
w Apostolacie od 2012 r.

Jak do Was trafiłem? Jak to w życiu bywa – przez przypadek, choć dziś myślę, że to przypadkowe wcale nie było. W osiedlowym sklepiku trafiłem na broszurkę z ulotką zachęcającą do uczestnictwa w Apostolacie Fatimy. I tak znalazłem się w gronie osób zaangażowanych w to dzieło. Od tego czasu minęło już prawie siedem lat.
więcej >>
Poznaj pozostałe świadectwa Apostołów Fatimy, którzy propagują z nami Orędzie Fatimskie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Apostolacie Fatimy?
Zostaw swój numer a my oddzwonimy:
Informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celu: a) jednorazowego kontaktu i poinformowania o akcji Stowarzyszenia Apostolat Fatimy w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa numeru telefonu w celach wskazanych powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dzięki Apostołom Fatimy przeprowadziliśmy wiele wspaniałych akcji. Na przestrzeni lat udało nam się rozprowadzić wśród polskich rodzin m.in.:
  • 8 871 000 kalendarzy „365 dni z Maryją”,
  • 2 926 400 różańców,
  • 1 051 000 Cudownych Medalików,
  • Ponad milion breloków z napisem Nie wstydzę się Jezusa,
  • 974 200 obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej,
  • 966 000 książek Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?
  • 753 000 tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wybierz kwotę swojego comiesięcznego wsparcia i dołącz do liczącej ponad 56 000 osób wspólnoty Apostolatu Fatimy.
Deklaruję kwotę miesięcznego datku:
Dzień pobrania datku:

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Nasze media: